ئاگەهداری

سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ رادگه‌هینیت كو دێ سه‌رئێك زێده‌كرنا ئاشكرا هێته‌ كرن ژبو كرێ كرنا ( پارچه‌ زه‌ڤیا ژماره‌( ٢٣ / ٢٣٠ ) كه‌رتێ ٨٥ نزاركێ ب روبه‌رێ (١١٠٠) م٢ ته‌رخانكریه‌ بو ( كوگه‌ها ) بو ماوێ (٣) سالا، هه‌ر كه‌سێ بڤێت پشكداریێ دڤێ سه‌رئێك زێده‌كرنێدا بكه‌ت پشتی (٣٠) روژان ژ به‌لاڤكرنا ڤ ئاگه‌هداریێ ل سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ل ده‌مژمێر(١١) سپێدێ ئاماده‌بیت ئو تأمیناتێن یاسایێ ب رێژا ٢٠% دگه‌ل خو بینیت هه‌ر كه‌سێ سه‌رئێك زێده‌كرن بو دكه‌ڤیت هه‌می مه‌زاختێن به‌لاڤكرنێ ل سه‌ر وینه‌ . 

سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ رادگه‌هینیت كو دێ سه‌رئێك زێده‌كرنا ئاشكرا هێته‌ كرن ژبو كرێ كرنا ( پارچه‌ زه‌ڤیێن ژماره‌(٢٦ / ١٧٩١ ) كه‌رتێ ٧٥ شندوخا باشور ب روبه‌رێ (٦٢٥ ) هاتیه‌ ته‌رخانكرن  بو دانان (كوشكه‌كێ بو چاپكرنێ) بو ماوێ (١) سال و لدیف یاسا یا ژماره‌ ٣٢ یا سالا ١٩٨٦ ،هه‌ر كه‌سێ بڤێت پشكداریێ دڤێ سه‌رئێك زێده‌كرنێدا بكه‌ت پشتی (٣٠) روژان ژ به‌لاڤكرنا ڤ ئاگه‌هداریێ ل سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ل ده‌مژمێر(١١) سپێدێ ئاماده‌بیت ئو تأمیناتێن یاسایێ ب رێژا ٢٠% دگه‌ل خو بینیت هه‌ر كه‌سێ سه‌رئێك زێده‌كرن بو دكه‌ڤیت هه‌می مه‌زاختێن به‌لاڤكرنێ ل سه‌ر وینه‌ . 

سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ رادگه‌هینیت كو دێ سه‌رئێك زێده‌كرنا ئاشكرا هێته‌ كرن ژبو كرێ كرنا (به‌شه‌كێ ژ پارچه‌ زه‌ڤیێن ژماره‌ (١٦١ ، ١٦٢ ) نێزیك پرا برایه‌تی ب روبه‌رێ ( ٨٧٥ ) هاتیه‌ ته‌رخانكرن بو دانان كوشكه‌كێ بو( فروتنا گولا ) بو ماوێ ساله‌كێ و لدیف یاسا یا ژماره‌ ٣٢ یا سالا ١٩٨٦ ،هه‌ر كه‌سێ بڤێت پشكداریێ دڤێ سه‌رئێك زێده‌كرنێدا بكه‌ت پشتی (٣٠) روژان ژ به‌لاڤكرنا ڤ ئاگه‌هداریێ ل سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ل ده‌مژمێر(١١) سپێدێ ئاماده‌بیت ئو تأمیناتێن یاسایێ ب رێژا ٢٠% دگه‌ل خو بینیت هه‌ر كه‌سێ سه‌رئێك زێده‌كرن بو دكه‌ڤیت هه‌می مه‌زاختێن به‌لاڤكرنێ ل سه‌ر وینه‌ .  

سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ رادگه‌هینیت كو دێ سه‌رئێك زێده‌كرنا ئاشكرا هێته‌ كرن ژبو كرێدانا (جهێ باژێرڤانیان یێ كه‌ڤن ته‌رخانكریه‌ بو گوره‌پانا راوه‌ستاندنا ترومبێلان ) بو ماوێ (٦) هه‌یڤان ،هه‌ر كه‌سێ بڤێت پشكداریێ دڤێ سه‌رئێك زێده‌كرنێدا بكه‌ت پشتی (٧) روژان ژ به‌لاڤكرنا ڤ ئاگه‌هداریێ ل سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ل ده‌مژمێر(١١) سپێدێ ئاماده‌بیت ئو تأمیناتێن یاسایێ ب رێژا ٢٠% دگه‌ل خو بینیت هه‌ر كه‌سێ سه‌رئێك زێده‌كرن بو دكه‌ڤیت هه‌می مه‌زاختێن به‌لاڤكرنێ ل سه‌ر وینه‌ . 

سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ رادگه‌هینیت كو دێ سه‌رئێك زێده‌كرنا ئاشكرا هێته‌ كرن ژبو كرێ كرنا ( پارچه‌ زه‌ڤیێن ژماره‌ ( ٢٣ / ٢١٠ ) كه‌رتێ ٨٥ نزاركێ ب روبه‌رێ ( ١١٠٠ م٢) ته‌رخانكریه‌ بو (كوگه‌هێ ) بو ماوێ (٥) سالان ،هه‌ر كه‌سێ بڤێت پشكداریێ دڤێ سه‌رئێك زێده‌كرنێدا بكه‌ت پشتی (٣٠) روژان ژ به‌لاڤكرنا ڤ ئاگه‌هداریێ ل سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ل ده‌مژمێر(١١) سپێدێ ئاماده‌بیت ئو تأمیناتێن یاسایێ ب رێژا ٢٠% دگه‌ل خو بینیت هه‌ر كه‌سێ سه‌رئێك زێده‌كرن بو دكه‌ڤیت هه‌می مه‌زاختێن به‌لاڤكرنێ ل سه‌ر وینه‌ . 

سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ رادگه‌هینیت كو دێ سه‌رئێك زێده‌كرنا ئاشكرا هێته‌ كرن ژبو كرێدانا ( پارچه‌ زه‌ڤیێن لخارێ دیاركری ) بو ماوێ (٥) سالان ،هه‌ر كه‌سێ بڤێت پشكداریێ دڤێ سه‌رئێك زێده‌كرنێدا بكه‌ت پشتی (١٥) روژان ژ به‌لاڤكرنا ڤ ئاگه‌هداریێ ل سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ل ده‌مژمێر(١١) سپێدێ ئاماده‌بیت ئو تأمیناتێن یاسایێ ب رێژا ٢٠% دگه‌ل خو بینیت هه‌ر كه‌سێ سه‌رئێك زێده‌كرن بو دكه‌ڤیت هه‌می مه‌زاختێن به‌لاڤكرنێ ل سه‌ر وینه‌ . 

١- ٨ / ١٧٧٥ كه‌رتێ ٨٥ نزاركێ ب روبه‌رێ (١٠٠١٨ م٢) ته‌رخانكریه‌ بو ( گومركێن ده‌خل و دانێ ) 

سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ رادگه‌هینیت كو دێ سه‌رئێك زێده‌كرنا ئاشكرا هێته‌ كرن ژبو كرێدانا ( پارچه‌ زه‌ڤیێن لخارێ دیاركری ) بو ماوێ ( ١) سال ،هه‌ر كه‌سێ بڤێت پشكداریێ دڤێ سه‌رئێك زێده‌كرنێدا بكه‌ت پشتی (٣٠) روژان ژ به‌لاڤكرنا ڤ ئاگه‌هداریێ ل سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ل ده‌مژمێر(١١) سپێدێ ئاماده‌بیت ئو تأمیناتێن یاسایێ ب رێژا ٢٠% دگه‌ل خو بینیت هه‌ر كه‌سێ سه‌رئێك زێده‌كرن بو دكه‌ڤیت هه‌می مه‌زاختێن به‌لاڤكرنێ ل سه‌ر وینه‌ . 

١- ٨ / ١٧٩١ ٨٥ نزاركێ ب روبه‌رێ (٢٨١٤٠ م٢) ته‌رخانكریه‌ بو (جهێ ئامیرێن گران ) 

سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ رادگه‌هینیت كو دێ سه‌رئێك زێده‌كرنا ئاشكرا هێته‌ كرن بو كرێدانا ( پارچه‌ زه‌ڤیێن لخارێ دیاركری ) بو ماوێ (٥) سالان هه‌ر كه‌سێ بڤێت پشكداریێ دڤێ سه‌رئێك زێده‌كرنێدا بكه‌ت پشتی (٣٠) روژان ژ به‌لاڤكرنا ڤ ئاگه‌هداریێ ل سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ل ده‌مژمێر(١١) سپێدێ ئاماده‌بیت ئو تأمیناتێن یاسایێ ب رێژا ٢٠% دگه‌ل خو بینیت هه‌ر كه‌سێ سه‌رئێك زێده‌كرن بو دكه‌ڤیت هه‌می مه‌زاختێن به‌لاڤكرنێ ل سه‌ر وینه‌ . 

١- ٨ / ١٢٩٣ كه‌رتێ ٨٥ نزاركێ ب روبه‌رێ (٢٠٠م٢) ته‌رخانكریه‌ بو ( سه‌خبیركرنا ترومبێلان ) 

سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ رادگه‌هینیت كو دێ سه‌رئ<ك زێده‌كرنا ئاشكرا هێته‌ كرن ژبو كرێ كرنا (كوشكێن ژماره‌ (١ -٢ - ٣- ٤ - ٥ - ٧ - ٨ ) ئه‌وێن دكه‌ڤنه‌ نێزیك نه‌خوشخانا هیڤی ) بو ماوێ (١) سال و لدیڤ یاسا یا ژماره‌ ٣٢ یاسالا ١٩٨٦ ، هه‌ر كه‌سێ بڤێت پشكداریێ دڤێ سه‌رئێك زێده‌كرنێدا بكه‌ت پشتی (٣٠) روژان ژ به‌لاڤكرنا ڤ ئاگه‌هداریێ ل سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ل ده‌مژمێر(١١) سپێدێ ئاماده‌بیت ئو تأمیناتێن یاسایێ ب رێژا ٢٠% دگه‌ل خو بینیت هه‌ر كه‌سێ سه‌رئێك زێده‌كرن بو دكه‌ڤیت هه‌می مه‌زاختێن به‌لاڤكرنێ ل سه‌ر وینه‌ . 

سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ رادگه‌هینیت كو دێ سه‌رئێك زێده‌كرنا ئاشكرا هێته‌ كرن ژبو كرێ كرنا (كوشكا ژماره‌ (١٦) ئه‌وا دكه‌ڤیته‌ سه‌ر پارچه‌ زه‌ڤیا ژماره‌ ( ١٣٥ / ١٠ ) كه‌رتێ ٧٨ دهوكا باشور به‌رامبه‌ر نه‌خوشخانا ئازادی ) بو ماوێ (١) سال و لدیڤ یاسا یا ژماره‌ ٣٢ یاسالا ١٩٨٦ ،هه‌ر كه‌سێ بڤێت پشكداریێ دڤێ سه‌رئێك زێده‌كرنێدا بكه‌ت پشتی (٣٠) روژان ژ به‌لاڤكرنا ڤێ ئاگه‌هداریێ ل سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ل ده‌مژمێر(١١) سپێدێ ئاماده‌بیت ئو تأمیناتێن یاسایێ ب رێژا ٢٠% دگه‌ل خو بینیت هه‌ر كه‌سێ سه‌رئێك زێده‌كرن بو دكه‌ڤیت هه‌می مه‌زاختێن به‌لاڤكرنێ ل سه‌ر وینه‌ . 

Pages