دەنگوباس

برین وشكاندن وداگرتنا ته‌سان
بەری 7 years

 

برین وشكاندن وداگرتنا ته‌سان
بەری 7 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ وچالاكیێن پشكا كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتێ ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهو

قێركرنا جادێ
بەری 7 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ و چالاكیێن پشكا كارگه‌هێ ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه‌ ژبو

برین و شكاندن و داگرتنا ته‌سان
بەری 7 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ و چالاكیێن پشكا كارگه‌هێ ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه‌ ژبو

قێركرن
بەری 7 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ و چالاكیێن پشكا كارگه‌هێ ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه‌ ژبو

برین و شكاندن و داگرتنا ته‌سان
بەری 8 years

یه‌رده‌وامی دان ب بزاڤ و چالاكیێن كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتی ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤ

قێركرنا جادێ
بەری 8 years

یه‌رده‌وامی دان ب بزاڤ و چالاكیێن كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتی ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤ

روژا ژینگه‌هێ یاجیهانی
بەری 8 years

روژا ژینگه‌هێ یاجیهانی

چاندنا گولێن وه‌رزی
بەری 8 years

رێڤه‌به‌ریا ئه‌ندازه‌یا پاركان ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژیرڤانیا دهوكێ ڤه‌ یا به‌رده‌وامه‌ ل سه

قێركرن و زفتكرنا پارچه‌كا جادێ ل تاخێ مالتایێ
بەری 8 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ و چالاكیێن كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتی ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤ

Pages