دەنگوباس

14/12/2016

ب مه‌ره‌ما پاقژكرنا باژێرێ دهوكێ هه‌وێن پاقژیێ دبه‌رده‌وامن ژلایێ سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه‌ و ب هه‌ڤكاری دگه‌ل كومپانیا پاقژیێ ژبو په‌یداكرنا رویه‌كێ پاقژ بو باژێرێ و ده‌وروبه‌ران 

برین وشكاندن وداگرتنا ته‌سان
بەری 6 years

 

برین وشكاندن وداگرتنا ته‌سان
بەری 6 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ وچالاكیێن پشكا كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتێ ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهو

قێركرنا جادێ
بەری 6 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ و چالاكیێن پشكا كارگه‌هێ ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه‌ ژبو

برین و شكاندن و داگرتنا ته‌سان
بەری 6 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ و چالاكیێن پشكا كارگه‌هێ ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه‌ ژبو

قێركرن
بەری 6 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ و چالاكیێن پشكا كارگه‌هێ ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه‌ ژبو

برین و شكاندن و داگرتنا ته‌سان
بەری 6 years

یه‌رده‌وامی دان ب بزاڤ و چالاكیێن كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتی ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤ

قێركرنا جادێ
بەری 6 years

یه‌رده‌وامی دان ب بزاڤ و چالاكیێن كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتی ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤ

روژا ژینگه‌هێ یاجیهانی
بەری 6 years

روژا ژینگه‌هێ یاجیهانی

چاندنا گولێن وه‌رزی
بەری 6 years

رێڤه‌به‌ریا ئه‌ندازه‌یا پاركان ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژیرڤانیا دهوكێ ڤه‌ یا به‌رده‌وامه‌ ل سه

قێركرن و زفتكرنا پارچه‌كا جادێ ل تاخێ مالتایێ
بەری 6 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ و چالاكیێن كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتی ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤ

Pages