دەنگوباس

قێركرنا جادێن ناڤ خوی سه‌نته‌رێ باژێری
بەری 7 years

به‌رده‌وامی دان ب ئه‌نجامدان پروژێن خزمه‌تگوزاری ژبو هاولاتیان وخوشكرنا رێكا هاتن وچوونێ وكێم كر

قێركرنا جادێن نزاركێ
بەری 7 years

به‌رده‌وامی دان ب گه‌هاندنا پروژێن خزمه‌تگوزاری ژبه‌ هاولاتیان

قێركرنا پارچه‌كا جادێ
بەری 7 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ وچالاكیێن كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتێ ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه

قێركرنا پارچه‌كا جادێ
بەری 7 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ و چالاكیێن كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتی ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤ

شاندةكی سه‌ره‌دانا باژێرڤانیێ كر
بەری 7 years

شانده‌كێ ژ كوریا باشوور سه‌ره‌دانا سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ كر ب مه‌ره‌ما دیڤ چوونا بابه‌تێ ر

قوناغا دوویێ یا پروژێ گرێ سوور
بەری 7 years

قوناغا دووییَ یا گریَ سوور ده‌ست ب قێركرنا جادان ل ناڤا پروزه‌ی كریه‌ ئه‌و زی جادا (٣٠)م دهۆك رو

قێركرن و زفتركرنا جادێ ل تاخێ شندوخا
بەری 7 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ و چالاكیێن پشكا كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتی ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا ده

برین و شكاندن و داگرتنا ته‌سان
بەری 7 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ و چالاكیێن پشكا كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتی ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا ده

قێركرن و زفتكرنا جادێ ل تاخێ مالتایێ
بەری 7 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ و چالاكیێن كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتی ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤ

قێركرن و زفتكرنا پارچه‌كا جادێ ل تاخێ مالتایێ
بەری 7 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ وچالاكیێن كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتێ ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه

Pages