دەنگوباس

قێركرنا جاده‌كێ
بەری 7 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ وچالاكیێن كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتێ ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه

قێركرنا جاده‌كێ
بەری 7 years

ه‌رده‌وامی دان ب بزاڤ وچالاكیێن كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتێ ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه‌

چێكرنا باخچان
بەری 7 years

 

به‌رهه‌ڤكرنا ئه‌ردی ژبو چاندنێ
بەری 7 years

رێڤه‌به‌ریا ئه‌ندازه‌یا پاركان ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه‌ یا به‌رده‌وامه‌ ل سه

به‌رهه‌ڤكرنا ئه‌ردی ژبو چاندنێ
بەری 7 years

رێڤه‌به‌ریا ئه‌ندازه‌یا پاركان ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه‌ یا به‌رده‌وامه‌ ل سه

قێركرنا جادێن ناڤ خویی
بەری 7 years

به‌رده‌وامی دان و بزاڤ و چالاكیێن پشكا كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتی ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا ده

برين و شكاندن و داگرتنا ته‌سان
بەری 7 years

به‌رده‌وامی دان و بزاڤ و چالاكیێن پشكا كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتی ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا ده

قێركرنا جادێن ناڤ خویی
بەری 7 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ و چالاكیێن كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتی ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤ

چاندنا داران
بەری 7 years

رێڤه‌به‌ریا ئه‌ندازه‌یا پاركان ئه‌وا شه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه‌ یا به‌رده‌وامه ل سه‌

چاندنا داران
بەری 7 years

رێڤه‌به‌ریا ئه‌ندازه‌یا پاركان ئه‌وا شه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه‌ یا به‌رده‌وامه ل سه‌

Pages