ئاگەهداری

سه‌باره‌ت پارچه‌ زه‌ڤیێن ژماره‌ (١ / ٥٧٦٢) ، (١ / ٥٧٦١) كه‌رتێ ٦٠ شاخكێ كو بكارئینانا وان (خزمه‌ت گوزارینه‌) و پارچه‌ زه‌ڤیا ژماره‌ ( ١/ ٥٧٦٢) هاتیه‌ ده‌ست نیشانكرن بو (ماركیت ،كافتریا) وپارچه‌ زه‌ڤیا ژماره‌ ( ١/ ٥٧٦١) هاتیه‌ ده‌ست نیشانكرن بو (جهێ بكارئینانیێن جوراوجور) له‌ورا رادگه‌هینین بو ماوێ ٣٠ روژا ل روژنامی ل دیف یاسایی یا ژماره‌ (٦) یاسالا ١٩٩٣ هه‌ركه‌سێ شوله‌ژێ ماف هه‌یه‌ ژبو دیاركرنا نه‌رازیبونا یان پشنیار خو پێش كێشی سه‌روكاتیا باژێرڤانیێ ل ماوێ ئاگه‌هداری دا

سه‌باره‌ت پارچه‌زه‌ڤیین ژماره‌ (١ / ٦٢٢٩)،(١ / ٦٢٢٨) ،(١ / ٤٩٨٦) ،( ١ / ٤٩٨٥) كه‌رتێ ٦٠ شاخكێ كو بكارئینانا وان (خزمه‌ت گوزارینه‌) وپارچه‌ زه‌ڤیا ژماره‌ (١ / ٦٢٢٩) هاتیه‌ جوداكرن بو دوو پارچه‌ زه‌ڤیا وهاتیه‌ ده‌ست نیشانكرن بو (خارنگه‌ها، ده‌رمانخانا) وپارچه‌ زه‌ڤیا ژماره‌ (١ / ٦٢٢٨) هاتیه‌ ده‌ست نیشانكرن بو جهێ (راوستاندنا ترومبێلا) و پارچه‌ زه‌ڤیا (١ / ٤٩٨٥) هاتیه‌ ده‌ست نیشانكرن بو (بنگه‌هێ ساخلومیێ) وپارچه‌زه‌ڤیا ژماره‌ (١ / ٤٩٨٦) هاتیه‌ ده‌ست نیشانكرن بو (مارمێت) له‌ورا رادگه‌هینین بو ماوێ (٣٠ ) روژا ل روژنامێ ا دیف یاسایی یا ژماره‌ (٦) یاسالا ١٩٩٣ هه‌ركه‌سێ شوله‌ژێ ماف هه‌یه‌ ژبو دیار

سه‌باره‌ت نه‌رازیبونا خودانێن پارچه‌زه‌ڤیێن ژماره‌ ( ١/ ٥٤٩) ( ١/ ٥٥٤) ( ١/ ٥٥٢ ) كه‌رتێ ٨٢ دهوكا روژئاڤا لسه‌ر ڤه‌كرنا جاده‌كا ( ١٢ مه‌تری ) به‌رامبه‌ر پارچه‌ زه‌ڤیێن وان دنه‌خشێ ژماره‌ ( ١٦٤ ب) كو رازه‌مه‌ندیا هه‌ی لسه‌ر هه‌لوه‌شاندتا جادا ئاماژه‌پێكری ژلایێ رێڤه‌یه‌ریا نه‌خشه‌دانانا ئاڤه‌دانێ ل دهوكێ رادگه‌هینن بو ماوێ (٣٠) روژا ل روژنامێ ل دیف یاسایی یا ژماره‌ (٦) یا سالا ١٩٩٣ هه‌ر كه‌سێ شوله‌ژێ ماف هه‌یه‌ ژبو دیاركرنا نه‌رازیبونا یان پێشنیارێن خو پێش كێشی سه‌روكاتیا باژێرڤانیێ ل ماوێ ئاگه‌هداری دا 

سه‌باره‌ت داخازیا خه‌لكێ ده‌ڤه‌رێ بو فه‌كرنا جاده‌كێ دناڤ محرماتێن هێلا كاره‌بێ ل كه‌رتێ (١٣) مالتا ئیسلام كو جاده‌ك یا هاتیه‌ پێشنیار كرن ژلایێ رێڤه‌یه‌ریا نه‌خشه‌دانانا ئاڤه‌دانێ ل دهوكێ ب پانیا (١٠م) بو مه‌ره‌ما بكارئینانا وێ بو رێكا قوتابخانێ رادگه‌هینین بو ماوێ (٣٠) روژا ل روژنامێ ل دیڤ یاسایی یا ژماره‌ (٦) یا سالا ١٩٩٣ هه‌ركه‌سێ شوله‌ژێ ماف هه‌یه‌ ژبو دیاركرنا نه‌رازیبونا  یان پێشنارا خو پێش كێشی سه‌روكاتیا باژێرڤانیێ ل ماوێ ئاگه‌هداری دا 

سه‌باره‌ت نه‌خشێ روهنكرنێ بو پارچه‌زه‌ڤیا ژماره‌ ( ٨ / ١١٩٩) كه‌رتێ ٨٥ نزاركێ كو بكارئینانا وێ كه‌سكاتی یه‌ و نه‌یێ گونجایه‌ بو جهێ راوه‌ستاندنا ترومبێلان  كو راستڤه‌كرنه‌ك دنه‌خشی دا هاتیه‌ كرن و به‌شه‌ك ژێ ب روبه‌رێ (٤٢٠٦٥٤م٢) هاتیه‌ ته‌رخانكرن بو جهێ راوه‌ستاندنا ترومبێلا ب شێوه‌یه‌كێ به‌روه‌خت رادگه‌هیینن بو ماوێ (٣٠) روژا ل روژنامێ ل دیف یاسایی ی ژماره‌ (٦) یا سالا ١٩٩٣ هه‌ركه‌سێ شوله‌ژێ ماف هه‌یه‌ ژبو دیاركرنا نه‌رازیبونا یان پشنیارێن خو پێش كێش سه‌روكاتیا باژێرڤانیێ ل ماوێ ئاگه‌هداری دا 

سه‌باره‌ت گهورینا بكارئینانا پارچه‌زه‌فیا ژماره‌ (٨ / ٩٩٥) كه‌رتێ ٨٥ نزاركێ ب روبه‌رێ ( ٦ دونم) ژ (خزمه‌ت گوزاری و بینایه‌تێن گشتی ) و ته‌رخانكرنا وێ بو رێڤه‌به‌ریا گشتی یا كاروبارێن مینا ل دهوكێ بو مه‌ره‌ما ئاڤاكرنا ئاڤاهیێ رێڤه‌به‌ریا لسه‌ر دیاركری رادگه‌هینین بو ماوێ (٣٠) روژا ل روژنامێ ل دیف یاسایی یا ژماره‌ (٦) یا سالا ١٩٩٣ هه‌ركه‌سێ شوله‌ژێ ماف هه‌یه‌ ژبو دیاركرنا نه‌رازیبونا یان پشنیار خو پێش كێش سه‌روكاتیا باژێرڤانیێ ل ماوێ ئاگه‌هداری دا 

سه‌باره‌ت گهورینا فره‌هیا جادا مهاباد ژ (١٠م) بو (١٥م) كو دێ روبه‌رێ (٥م) ژ كه‌سكاتیێ دكه‌ڤیته‌ روژئاڤایێ ڤێ جادێ هێته‌ زێده‌كرن لسه‌ر فره‌هیا جادێ رادگه‌هینین بو ماوێ (٣٠) روژا ل روژنامێ ل دیف یاسایی یا ژماره‌ (٦) یا سالا ١٩٩٣ هه‌ر كه‌سێ شوله‌ژێ ماف هه‌یه‌ ژبو دیاركرنا نه‌رازیبونا یان پشنیار خو پێش كێشی سه‌روكاتیا باژێرڤانیێ ل ماوێ ئاگه‌هداری دا 

سه‌باره‌ت ڤه‌كرنا جاده‌كا (٨م) دناڤبه‌را پارچه‌زه‌ڤیێن ژماره‌ (٥٣٤ و٥٣٣) و(٥٣٥ و٥٣٦) ل گوندێ قه‌سارا كو پارچه‌زه‌ڤیێن ژماره‌ (٥٣٥ و٥٣٦) هاتینه‌ ئاڤاكرن وه‌ك (روكن) و دوو خانیلسه‌ر پاچه‌زه‌ڤیێن ژماره‌ (٥٣٦) هه‌نه‌ رادگه‌هینین بو ماوێ (٣٠) روژان ل روژنامێ ل دیف یاسایی یا ژماره‌ (٦) یا سالا ١٩٩٣ هه‌ر كه‌سێ شوله‌ژێ ماف هه‌یه‌ ژبو دیاركرنا نه‌رازیبونا یان پێشنیار خو پێش كێش سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ بكه‌ن ل ماوێ ئاگه‌هداری دا 

سه‌ره‌كاتیا باژێرڤانیا دهوك رادگه‌هینیت كو دێ سه‌رئێك كێمكرنه‌كا نهێنی هێته‌ كرن ژبو كرێكرنا (ترومبێله‌كێ ژ چورێ بیك ئاب ده‌بل قه‌ماره‌) بو پروژێ (ڤه‌كرن و قێركرن و صه‌ب كرنا جادێن نافخویی لكه‌رتێ (١٢) مالتا نه‌سارا هه‌ر كه‌سێ بڤێت پشكداریێ دڤێ كێمكرنێدا یكه‌ت پشتی (٢) دوو روژا ژ به‌لاڤكرنا ڤێ ئاگه‌هداریێ ل سه‌روكاتیا باژێرڤانیا جهوك ل ده‌مژمێر (١١) سپێدێ ئاماده‌بیت بو زانینن ئه‌و كه‌سێ سه‌رئێك كێمكرن بو دكه‌ڤیت بهایێ به‌لاڤكرنێ لسه‌ر وی یه‌  

سه‌باره‌ت خشاندنا پارچه‌ زه‌ڤیێن خزمه‌تگوزاری ل كه‌رتێ ٦٠ شاخكێ بو سه‌ر جادا (٢٠م ) ژبو مه‌ره‌ما دیركرنا وان ژ پارچه‌زه‌ڤیێن نیشته‌جێبونێ رادگه‌هینین بو ماوێ (٣٠) روژا ل روژنامێ ل دیف یاسایی یا ژماره‌ (٦) یا سالا ١٩٩٣ هه‌ر كه‌سێ شوله‌ژێ ماف هه‌یه‌ ژبو دیاركرنا نه‌رازیبونا یان پشنیارا خو پێش كێش سه‌روكاتیا باژێرڤانیێ ل ماوێ ئاگه‌هداری دا 

Pages