زمان

سه‌خبیركرن و قێركرنا جادان ل تاخێ دیاری به‌رامبه‌ر مزگه‌فتا صلاحدین الایوبی