زمان

برین وشكاندن وداگرتنا ته‌سان

بەری 8 years

نێزیكی (٥) ته‌نێن قێری لێ هاتینه‌ مه‌زاختن وزێده‌باری ئالیاتێن پێتڤی ژبو برین وشكاندن وداگرتنا ته‌سان ل تاخێ شوره‌ش ل سه‌ر جادا سه‌ره‌كی یاگاره‌  نێزیك باخچێ دهوك

روژا ٧ / ١٠ / ٢٠١٥  بوزانین ئه‌ڤ كاره‌ پشكا خزمه‌تگوزاری ل رێڤه‌به‌ریا باژێرڤانیا روژهه‌لات ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه‌