زمان

برین وشكاندن وداگرتنا ته‌سان

بەری 8 years

نێزیكی (٥) ته‌نێن قێری هاتینه‌ مه‌زاختن وزێده‌باری ئالیاتێن پێتڤی ژبو برین وشكاندن وداگرتنا ته‌سان ل سه‌ر جادا روژهه‌لات ل مالتایێ سه‌ری نێزیك قوتابخانا پێشه‌سازیا مالتایێ 

روژا ١٣ / ١٠ / ٢٠١٥ بوزانین ئه‌ڤ كاره‌ پشكا خزمه‌تگوزاری ل رێڤه‌به‌ریا باژێرڤانیا روژئاڤا ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه‌