زمان

سه‌خبێركرن وقێركرنا جاده‌كێ

بەری 8 years

نێزیكی (٨٦) ته‌نێن قێری وزێده‌باری ئالیاتێن پێتڤی هاتینه‌ مه‌زاختن بو سه‌خبێركرن وزڤتكرن جادا ته‌نیشت سه‌نته‌رێ ١٢٢ ئه‌وا ل تاخێ روناهی نێزیك رێڤه‌به‌ریا به‌رهه‌مێن گازێ ئه‌ڤ جاده‌ ب درێژاهیا (١٤٠م) وفره‌هیا (١٠م)

روژا ١٣ /١٠ / ٢٠١٥ وه‌كی هه‌رده‌م تیمێن كاری یێن ناڤبری ئه‌ویێن ل پشكا خزمه‌تگوزاری ل رێڤه‌به‌ریا باژێرڤانیا روژهه‌لات ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه‌ ئه‌ڤ كاره‌ ئه‌نجام دایه‌