دەنگوباس

14/12/2016

ب مه‌ره‌ما پاقژكرنا باژێرێ دهوكێ هه‌وێن پاقژیێ دبه‌رده‌وامن ژلایێ سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه‌ و ب هه‌ڤكاری دگه‌ل كومپانیا پاقژیێ ژبو په‌یداكرنا رویه‌كێ پاقژ بو باژێرێ و ده‌وروبه‌ران 

برین وشكاندن وداگرتنا ته‌سان
بەری 6 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ وچالاكیێن كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتی ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه

قوناغا دوویێ یا چاندنێ
بەری 6 years

رێڤه‌به‌ریا ئه‌ندازه‌یا پاركان ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه‌ یا به‌رده‌وامه‌ ل سه

برین وشكاندن وداگرتنا ته‌سان
بەری 6 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ و چالاكیێن كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتی ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤ

زفتكرن و قێركرنا گوره‌پانه‌كێ
بەری 6 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ و چالاكیێن كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتی ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤ

زڤتكرن وقێركرنا پارچه‌كا جادێ
بەری 6 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ وچالاكیێن كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتی ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه

زفتكرن وقێركرنا گوره‌پانه‌كێ
بەری 6 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ وچالاكیێن كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتی ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه

برین وشكاندن وداگرتنا ته‌سان
بەری 6 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ وچالاكیێن كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتی ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه

سه‌حبێركرنا جاده‌كێ
بەری 6 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ وچالاكیێن كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتی ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه

برین وشكاندن وداگرتنا ته‌سان
بەری 6 years

به‌رده‌وامی دان ب بزاڤ وچالاكیێن كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتی ئه‌وا سه‌ر ب سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ ڤه

روژا پاقژیا پارێزگه‌ها دهوكێ
بەری 6 years

 ٤ / ٤ / ٢٠١٦ روژا پاقژیا پارێزگه‌ها دهوكێ 

Pages